Нормативна база

Нові нормативно-правові документи (станом на 02.01.2019)

1. Правила техногенної безпеки, затверджено наказом МВС України 05.11.2018 № 879, зареєстровано в Міністерстві юстиції 27 листопада 2018 р. за № 1346\32798

Нормативно-правові документи (станом на 23.01.2018)

1. Правила пожежної безпеки для навчальниї закладів та установ системи освіти України, затверджено наказом МОН 15 серпня 2016 року №974, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2016 р. за №1229\29359

2. Положення пропорядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці , затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 №15, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за №231\10511

3. ПОЛОЖЕННЯ про розробку інструкцій з охорони праці, затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 №9 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 №526), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2017 р. за № 779\30647

4. ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджено наказом МОН України 18.04.2006 №304 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 22.11.2017), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 р. за № 806\12680

5. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджено наказом МОН України 26 грудня 2017 року № 1669, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100\31552

6. ПОЛОЖЕННЯ про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН 07.10.2013 №1365 {z 1809 -13}), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 р. за №1093\6284